Tel: +31 88 008 99 44 | Email: info@minusfour.nl

Kudzu & Yerba

Kudzu & Yerba

241,95

Kudzu & Yerba ondersteund je lichaam bij het kwijtraken van visceraal vet; het vet dat zich om de organen heen bevindt in de romp en in de buik. Bij een te hoog vetgehalte hier kan dit leiden tot een verminderde goede gezondheid maar ook zorgen voor een stagnatie in het afslankproces.

Voordelen Kudzu & Yerba

  • Door toevoeging van de kudzuwortel een ijzersterk supplement voor het inwendig detoxen van het lichaam
  • Slechts 2 supplementen per dag nodig

Werkzame ingrediënten

Kudzu
Kudzuwortel absorbeert gifstoffen doordat het zetmeel onverteerbare polysacchariden bevat welke als slijmstoffen werken die gifstoffen in zich opnemen. Daarnaast werkt het zuiverend en is het een antibacterieel middel. Hierdoor wordt het als een effectief fytotherapeutisch geneesmiddel beschouwd bij diverse problemen met de spijsvertering veroorzaakt door te veel gifstoffen in bij- voorbeeld het maag darm kanaal. Volgens recente studies kan de Kudzu wortel echter ook helpen bij het afvallen. In een recentelijk onderzoek kregen proefpersonen van 20-65 jaar gedurende 12 weken elke dag een placebo of een capsule met 200 of 300 mg Kudzu-extract. De hoeveelheid onderhuids vet - het subcutane vet - van de proefpersonen bleef tijdens het experiment onveranderd. De hoeveelheid buikvet - het viscerale vet - nam in de experimentele groepen echter af, net als de omvang van hun taille. Bijwerkingen waren er niet. Hoe de nieuwe Kudzusupplementen werken wordt duidelijk uit een dierstudie die de onderzoekers eerder dit jaar publiceerden in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. In dat onderzoek mestten de Japanners hun proefdieren vet met een high fat diet. Bestond dat dieet voor 5 procent uit Kudzu-extract, dan nam de activiteit van vetverbrandende genen in de lever en het bruine vetweefsel toe, en de activiteit van genen die het lichaam vet laten vastleggen juist af.
 
Vitamine B6
Vitamine B6 is belangrijk voor de stofwisseling, vooral voor de afbraak en opbouw van aminozuren. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten. Vitamine B6 reguleert de werking van bepaalde hormonen en is nodig voor de groei, de bloedaanmaak en een goede werking van het immuunsysteem en het zenuwstelsel. Alle vormen van Vitamine B6 worden opgenomen door de darmcellen en om- gezet in pyridoxal. Het wordt via het bloed naar de lever vervoerd waar het wordt omgezet in de biologisch actieve vorm pyridoxal- fosfaat. In deze vorm doet vitamine B6 zijn werk in het lichaam.

Paraguay thee
Yerba mate is een thee-achtige drank die vooral in Argentinië, Uruguay, Paraguay en het zuiden van Brazilië wordt gedronken. De inheemse Guarani bereiden de thee heden ten dage nog steeds voor gezondheidsbevorderende doeleinden. Ze gebruiken het om het immuunsysteem te versterken, het bloed te zuiveren en ontgiften, het zenuwstelsel te versterken, veroudering tegen te gaan, vermoeidheid te bestrijden, de geest een oppepper te geven, de eetlust onder controle te houden, hulp bij afvallen en tegen verzwakking, stress en slapeloosheid.

Gebruiksadvies: in de ochtend en in de middag 1 capsule.

 

Kudzu & Yerba supports your body in getting rid of visceral fat; fat around the organs in the torso and in the abdomen. Too much fat here can lead to ill health, but also to sluggishness of the slimming process.

Benefits of Kudzu & Yerba

  • The addition of Kudzu root ensures a super strong supplement for internal body detoxification
  • Only one daily supplement required

 Kudzu

Kudzu Root absorbs toxins because its starches contain indigestible polysaccharides that act as mucous substances that absorb toxins. It also has a purifying action and acts as an antibacterial agent. As a result, it is considered to be an effective Phyto-therapeutic drug for various digestive problems caused by too many toxins in the gastrointestinal tract for example. According to recent studies, however, the Kudzu root can also enhance weight loss.

In this recent research, subjects aged 20-65 were given a placebo or a capsule with 200 or 300 mg of Kudzu extract every day for 12 weeks. The amount of subcutaneous fat - fat below the skin - of the test subjects remained unchanged during this experiment. However, the amount of abdominal fat - the visceral fat - was reduced in the experimental groups, as was their waist circumference. No side effects were noted.

How the new Kudzu supplements work becomes clearer from an animal study that the researchers published earlier this year in ‘Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine’. In this study, the Japanese fattened their experiment animals with a high fat diet. If this diet consisted of 5 percent Kudzu extract, the activity of fat burning genes in the liver and in brown adipose tissue increased, and the activity of genes that make the body store fat decreased instead.

Vitamin B6

Vitamin B6 is important in metabolism, especially in the breakdown and construction of amino acids. Amino acids are the building blocks for proteins. Vitamin B6 regulates the action of certain hormones and is necessary for growth, blood cell production and proper functioning of the immune and nervous systems. All forms of vitamin B6 are taken up by intestinal cells and converted into pyridoxal. This is transported via the blood to the liver where it is converted into its biologically active form: pyridoxal-phosphate. Vitamin B6 acts on the body in this active form.

Paraguay tea

Yerba Mate is a tea-like beverage that is consumed especially in Argentina, Uruguay, Paraguay and South Brazil.

The native Guarani still prepare this tea today for health promoting purposes. They use it to strengthen the immune system, to purify and cleanse the blood, to strengthen the nervous system, to counteract aging, fight fatigue, boost the soul, keep appetite under control, assist weight loss and to combat weakness, stress and insomnia.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout