Tel: +31 88 008 99 44 | Email: info@minusfour.nl

Ginger & burdock

Ginger & burdock

24,95

Tijdens het afvallen komen er veel afvalstoffen vrij die kunnen zorgen voor huidproblemen, wisselende stemmingen, vermoeidheid en hoofdpijn. Ginger & burdock zorgt ervoor dat dit proces wordt ondersteund en dit allemaal door de samenstelling van de juiste kruiden. Door een combinatie van Mariadistel, Gember extract en Grote klis zorgt Ginger & burdock voor: 

  • Gewichtsafname
  • Meer energie
  • Makkelijker detoxen/ontgiften 
  • Een mooiere, gladde huid

Werkzame ingrediënten
Een van de gunstige effecten van mariadistel is de versterkende werking op de lever. De lever verwerkt diverse voedingstoffen, waaronder vetten, en is daarmee een van de belangrijkste organen in ons lichaam. De lever neutraliseert of ontgift vele medicijnen, chemische vervuilers en alcohol.

Mariadistel voorkomt een tekort aan glutahion, een aminozuur-achtige stof die het ontgiftingsproces mogelijk maakt in de lever. Het kruid is een goede poortwachter die de hoeveelheid gifstoffen die de lever te verwerken krijgt beperkt. Mariadistel is tevens een krachtige antioxidant.

Gember
Gember staat bekend om zijn invloed op de spijsvertering. Vooral op het maag- en darmstelsel heeft het een goede werking.Het beschermt het maag- en darmslijmvlies en verhoogt de aanmaak van spijsverteringsenzymen zoals lipase - dat instaat voor de afbraak van vetten - en sucrose en maltase - die instaan voor de afbraak van suikers. Ook speekselproductie, gal- en maagsappen worden door gember gestimuleerd. Elke dag gember nuttigen kan de nadelige effecten van vetrijke voeding temperen. Verder zorgt gember er voor dat chemische toxische stoffen afgebroken worden en zich niet opstapelen in het lichaam. Ook de toxines en zuren in de darm worden door gember geabsorbeerd, zodat ze niet in het bloed opgenomen worden.


Grote Klis
Het is de wortel van de Grote Klis die gebruikt wordt in de fytotherapie om zijn rijkdom aan zuuralcoholen en polyenen. De fenolzuren hebben een ontsmettende werking en bevorderen de verwijdering van toxines uit de lever en de nieren. De polyenen hebben een anti-bacterieel en schimmelwerend effect, dat de huidzuiverende werking versterkt. Grote Klis heeft een drainerende werking waardoor de talgklieren worden gereinigd en de huid wordt gezuiverd. Vandaar dat Grote Klis met succes wordt toegepast tegen mee-eters, acne en puistjes. Grote Klis wordt tevens gebruikt om een te hoge bloedsuikerspiegel te verlagen.

Gebruiksadvies: In de ochtend en in de middag 1 capsuleWhen losing weight, many waste products are released that can cause skin problems, mood swings, fatigue and headaches. Ginger & burdock supports the process based on its correct herbal composition. A combination of Mary thistle, ginger extract and burdock in Ginger & burdock produces:

 - Weight loss

- More energy

- Easier detox process

- More beautiful, smooth skin

 

Mary thistle

One of the beneficial effects of Mary or milk thistle is its positive effect on the liver. The liver processes various nutrients, including fats, and is thus one of the most important organs of the body. The liver neutralizes or detoxifies many medications, chemical polluters and alcohol.

Milk Thistle prevents a deficiency of glutathione, an amino acid-like substance that enables the detoxification process in the liver. This herb is a good gatekeeper that restricts the amount of toxins processed by the liver. Milk Thistle is also a potent antioxidant.

Ginger

Ginger is known for its effect on digestion. It is especially effective in the stomach and intestines. It protects the gastric and intestinal mucosa and increases digestive enzyme production, such as lipase - which is responsible for the breakdown of fats, and sucrose and maltase that are responsible for the breakdown of sugars. Saliva production, and bile and gastric juices are also stimulated by ginger. Daily ginger consumption can dampen the adverse effects of fatty diets. Furthermore, ginger ensures that chemical toxic substances are broken down and do not accumulate in the body. Toxins and acids in the intestines are also absorbed by ginger, so that they are not absorbed into the blood stream.

Burdock

It is the root of the great burdock that is used in phyto-therapy because of its riches in acid alcohols and polycarbonates. The phenolic acids have an antiseptic effect and promote the elimination of toxins from the liver and kidneys. The Polyenes have an anti-bacterial and antifungal effect, which enhances the skin’s cleansing action. Large burdock has a draining effect through which cleanses the sebaceous glands and purifies the skin. Hence, burdock is successfully applied against blackheads, acne and pimples. Large burdock is also used to lower elevated blood sugar levels.

Use: take one capsule in the morning and afternoon.

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout