Tel: +31 88 008 99 44 | Email: info@minusfour.nl

Curcuma & Black pepper

Curcuma & Black pepper

24,95

Het Curcuma supplement van Mr and Mrs Green helpt door een combinatie van de werkzame stoffen kurkuma, Indiase kruisbes en lange peper de lever te reinigen, de spijsvertering te stimuleren en ondersteunt het afweersysteem en het zenuwstelsel. Kurkuma wordt al eeuwen gebruikt vanwege de gunstige invloed op de gezondheid. Kurkuma verhoogt glutathion, de belangrijkste lichaamseigen anti-oxidant en is het meest onderzochte fytonutrient ter wereld.

Voordelen Curcuma

-bevordert de spijsvertering

-ondersteunt de reinigende werking van de lever

-heeft een gunstige invloed op het zenuwstelsel, het afweersysteem en de hart en bloedvaten.

Werkzame Ingrediënten

Kurkuma

Met meer dan 600 preventieve en therapeutische toepassingen(1) kan je kurkuma zeker een superfood noemen. De afgelopen jaren zijn er al heel wat wetenschappelijke studies uitgevoerd die de heilzame effecten van kurkuma en curcumine, het belangrijkste actieve bestanddeel, aantonen. Kurkuma is vooral gekend als een natuurlijke ontstekingsremmer voor gewrichten, pezen en spieren. Recenter onderzoek toont echter aan dat ontstekingsprocessen ook een centrale rol spelen bij hart- en vaatziekten, hersenaandoeningen, depressies, alzheimer, auto-immuunziekten,  spijsverteringsproblemen, etc. Uit experimenten bij sporters blijkt kurkuma spierpijn te verminderen of te voorkomen en spierschade sneller te herstellen. Kurkuma bevordert verder de productie van de neurotransmitters serotonine en dopamine, die depressies kunnen bestrijden. Aangezien kurkuma een krachtige antioxidant is, en antioxidanten beschermen tegen ziektes zoals griep en verkoudheid, verbetert kurkuma de weerstand. Een opmerkelijke nieuwe studie toont aan dat kurkuma de aandacht en het geheugen aanzienlijk verbetert. Bij psychologische stress zou er een positieve verandering zijn in de toestand van rust en tevredenheid. Kurkuma helpt overigens ook bij een slechte spijsvertering, vooral bij de vertering van vetten. Het voorkomt winderigheid en een opgeblazen gevoel. Maar Kurkuma helpt bij zoveel meer! Ook bij alzheimer, cholesterolproblemen, overgewicht, diabetes, hartaandoeningen, huidaandoeningen, chronische vermoeidheid, enz. zijn de resultaten veelbelovend en lopen er bijkomende onderzoeken.

Indiase kruisbes

Zoals we weten, speelt de stofwisselingssnelheid een uiterst belangrijke rol in het afslankproces. Langzame stofwisseling maakt de strijd tegen overgewicht echt moeilijk, dus iedereen die gewicht verliest wil de snelheid van de stofwisseling verhogen. In dit geval kan de Indische kruisbes als katalysator fungeren om een nieuwe impuls te geven aan metabole processen. Als we een caloriearm dieet aan de amla-suppletie toevoegen en regelmatig beginnen met het beoefenen van een sport, kunnen we zeker zijn van positieve resultaten, die al na een paar weken te zien zijn. Het effect van Indische kruisbessen is dat ze door het reguleren van de bloedsuikerspiegel een overmatige eetlust voorkomen, waardoor er minder calorieën worden opgenomen. Daarnaast verlaagt de bes het cholesterolgehalte en verhoogt het de vetstofwisseling. Tegelijkertijd beschermt het de lever, voorkomt het de ophoping van vet in de lever en stimuleert het de spijsvertering en het spijsverteringsproces.

Lange peper

Indische lange peper is een plant. De vrucht van de plant wordt gebruikt om medicijnen te maken. Indiase lange peper wordt soms gebruikt in combinatie met andere kruiden in de Ayurvedische geneeskunde. Indiase lange peper wordt gebruikt om de eetlust en de spijsvertering te verbeteren en om maagpijn, brandend maagzuur, indigestie, darmgas, diarree en cholera te behandelen. Het wordt ook gebruikt voor longproblemen zoals astma, bronchitis en hoesten. Andere toepassingen omvatten de behandeling van hoofdpijn, kiespijn, vitamine B1-tekort (beriberi), coma, epilepsie, koorts, beroerte, slaapproblemen (slapeloosheid), lepra, extreme vermoeidheid, vergrote milt, spierpijn, loopneus, verlamming, psoriasis, darmwormen, slangenbeten, tetanus, dorst, tuberculose en tumoren. Lange peper is toegevoegd aan ons Curcuma supplement aangezien deze de opname van alle werkzame stoffen in dit supplement verbeterd.

Gebruiksadvies: In de ochtend en in de middag 1 capsule

 

 

The Curcuma supplement by Mr and Mrs Green helps because of a combination of the active substances curcuma, Indian gooseberry and long pepper, which cleanse the liver, stimulate the digestion and support the immune system and the nervous system. For ages, curcuma has been used because of its positive effects on the health. Curcuma raises glutathione, the most important body’s own antioxidant, and it is the most researched phytonutrient in the world.

Benefits of Curcuma

-stimulates the digestion

-supports the cleansing function of the liver

-has a positive effect on the nervous system, the immune system and the heart and blood vessels

Active Ingredients

Curcuma

With over 600 preventive and therapeutic applications(1), curcuma can definitely be called a superfood. Over the past few years there have been quite a few scientific studies showing the beneficial effects of curcuma and curcumin, the most important active component. Curcuma is best known as a natural anti-inflammatory substance for joints, tendons and muscles. But more recent studies also show that inflammatory processes also play a part in cardiovascular disorders, brain diseases, depression, Alzheimer, autoimmune diseases,  digestion problems, etc. Experiments on athletes show that curcuma relieves or prevents muscle pains and speeds up the recovery of muscle damage. Furthermore, curcuma stimulates the production of the neurotransmitters serotonin and dopamine, which can counteract depression. Seeing as curcuma is a powerful antioxidant, and antioxidants offer protection against diseases like the flu and colds, curcuma improves immunity. A remarkable new study shows that curcuma significantly improves concentration and memory. In case of psychological stress, it is said to offer a sense of calm and satisfaction. Moreover, curcuma also helps in case of indigestion, it especially stimulates the digestion of fat. It prevents flatulence and bloating. But Curcuma helps with so much more! For example with Alzheimer, cholesterol problems, excess weight, diabetes, heart problems, skin conditions, chronic tiredness, etc. the results are promising, and there are many ongoing studies.

Indian gooseberry

As we know, the speed of the metabolism plays an important part in weight loss. A slow metabolism makes the battle against excess weight very difficult, so everyone who is trying to lose weight wants to increase the speed of the metabolism. In this case, the Indian gooseberry can be the catalyst to give a new impulse to the metabolic processes. If we add a low-calorie diet to the amla-suppletion and start to exercise regularly, we are guaranteed to see positive results, which will be visible after a few weeks. The effect of Indian gooseberries is that they prevent an excessive appetite by regulating the blood sugar level, so less calories are consumed. The berry also lowers the level of cholesterol and it increases the fat metabolism. At the same time it protects the liver, it prevents the accumulation of fat in the liver and it stimulates the metabolism and the digestion process. 

Long pepper

Indian long pepper is a plant. The fruit of this plant is used to make medicine. Indian long pepper is sometimes used in combination with other spices in Ayurvedic medicine. Indian long pepper is used to improve the appetite and digestion and to treat stomach-ache, heartburn, indigestion, wind, diarrhoea and cholera. It’s also used to treat lung problems such as asthma, bronchitis and coughs. Other applications include the treatment of headaches, toothache, lack of vitamin B1 (beriberi), coma, epilepsy, fever, strokes, sleeping disorders (insomnia), leprosy, extreme fatigue, enlarged spleen, muscle pain, runny nose, paralysis, psoriasis, intestinal worms, snake bites, tetanus, thirst, tuberculosis and tumours. Long pepper was added to our Curcuma supplement seeing as it improves the absorption of all active substances in this supplement.

Suggested use: 1 capsule in the morning and in the afternoon

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout