Tel: +31 88 008 99 44 | Email: info@minusfour.nl

Breakfast Shake

Breakfast Shake

24,95

Van de bouwstof eiwitten is het al langere tijd bekend dat ze helpen om sneller af te vallen. Vandaar dat de keuze ook snel was gemaakt om eiwitshakes aan Mr. and Mrs. Green toe te voegen, aangezien je hier in een korte tijd resultaat mee boekt. Eiwitten geven een veel langer verzadigd gevoel dan koolhydraten. Als je de shake ’s morgens als ontbijt drinkt heb je lange tijd een verzadigd gevoel zonder dat je veel calorieën binnen krijgt:

- Een shake bevat slecht 63 kcal. Dit is echt extreem weinig

- De shakes bevatten heel weinig koolhydraten en vetten (slechts 1 g per shake)

- Eiwitten zijn de bouwstenen voor spierweefsel. Je voorkomt dus dat je spieren afbreekt tijdens het afvallen

- Eiwitten hebben weinig invloed op de bloedsuikerspiegel en dit leidt dus niet tot insuline pieken zoals bij (snelle) koolhydraten wel het geval is. Insuline is een hormoon waarvan veel geproduceerd wordt als je snelle suikers binnen krijgt. Insuline is een enorm dikmakend hormoon

Het unieke aan deze shakes is daarnaast dat ze uitsluitend plantaardige eiwitbronnen bevatten en dus geschikt zijn voor vegetariërs en veganisten. Ze zijn gezoet met stevia dus vrij van kunstmatige zoetstoffen. Daarnaast bevatten de shakes chroom dat helpt om de bloedsuikerspiegel in balans te houden en groene thee extract dat de vetverbranding verhoogt. Ook bevat het vezels die goed zijn voor de darmflora en stoelgang en zorgen dat de shakes een extra lang verzadigd gevoel geven.

Een constante bloedsuikerspiegel is een van de belangrijkste factoren die bepalen of je wel of niet afvalt. Als je iets eet worden de koolhydraten in je lichaam afgebroken tot glucose, waarna deze glucose in je bloed terecht komt waarna het uiteindelijk als brandstof dient. Sommige producten zoals suiker, snoep, gebak, koek, frisdranken, wit meel producten en alcohol bevatten veel enkelvoudige en snelle suikers die heel snel in het bloed worden opgenomen. Hierdoor stijgt de bloedsuikerspiegel ook heel snel. Je lichaam reageert op deze snelle stijging van de bloedsuikerspiegel door veel insuline (een hormoon) aan te maken dat ervoor zorgt dat de glucose uit het bloed in je cellen wordt getransporteerd, waar het wordt opgeslagen als glycogeen (brandstof). Door deze grote hoeveelheid insuline volgt er een snelle daling van de bloedsuikerspiegel waardoor je weer trek krijgt en dus weer gaat eten. Dit is een van de redenen waarom je van voedingsmiddelen die veel enkelvoudige suikers bevatten snel aankomt. Probeer dus altijd om zo veel mogelijk enkelvoudige suikers te vermijden. Door voedingsmiddelen te eten die langzaam worden afgebroken tot glucose zoals groente en volkoren granen blijft de bloedsuikerspiegel beter in balans. Eiwitrijke producten hebben nog minder invloed op de bloedsuikerspiegel en zijn daardoor dus nog beter wanneer je wilt afvallen.

 

We have been aware for some time that protein building blocks help faster weight loss. Hence the prompt choice to add two protein shakes to Mr. and Mrs. Green, given that they produce fast results! Proteins give a much longer sense of satiation or feeling full than carbohydrates. Having a shake in the morning will give you a full feeling for a long time without taking in many calories.

- One shake only contains 63 kcal. This really is very low.

- The shakes contain very few carbohydrates and fats (only 1 g per shake).

- Proteins are the building blocks for muscle tissue. So you prevent losing muscle mass while losing weight.

- Proteins have little effect on blood glucose levels and thus do not cause insulin peaks the same way that carbohydrates do. Insulin is a hormone that is produced in large amounts in response to consumption of rapidly absorbed sugars. Insulin is a significantly weight increasing hormone.

The uniqueness of these shakes is also that they only contain vegetable protein sources and are therefore suitable for vegetarians and vegans. They are sweetened with stevia and are thus free of artificial sweeteners. In addition, the shakes contain chromium that helps to maintain blood sugar level balance and green tea extract to increase fat burning. It also contains fibres that are good for intestinal flora and bowel movement and cause the shakes to have an extra prolonged satiation effect.

A constant blood sugar level is one of the most important factors that determine whether or not you will lose weight. When you eat something, the carbohydrates in your body are broken down to glucose, after which this glucose enters your bloodstream and is eventually used as fuel. Some products such as sugar, sweets, pastries, biscuits, soft drinks, white flour products and alcohol contain many simple and ‘fast’ sugars that are absorbed into the blood very rapidly. This also raises blood sugar levels very rapidly. Your body responds to this rapid rise in blood sugar levels by releasing a lot of insulin (a hormone) to transport this glucose from the bloodstream into your cells, where it is stored as glycogen (fuel). These large amounts of insulin cause a rapid drop in blood sugar level, which causes you to get hungry again and thus eat again. This is one of the reasons why you will rapidly gain weight from foods that contain many simple sugars, so always try to avoid as many simple sugars as possible. By eating foods that are only broken down to glucose slowly, such as vegetables and whole grains, blood sugar levels will stay in better balance. Protein-rich products have even less effect on blood sugar levels and are therefore even better for you when you want to lose weight.

Instructions for use: for breakfast, mix with almond milk, fruit and seeds of choice

Shopping cart

Subtotal
Shipping and discount codes are added at checkout.
Checkout